Payroll & More homepage

Payroll & More biedt diensten aan op het vlak van:

Payroll

 • maandelijkse loonverwerking
 • invullen van sociale documenten (C4, C131, mutualiteitsdocumenten, enz.)
 • berekening en controle van vakantiegeld, eindejaarspremie, enz.
 • loonsimulaties: bruto-netto, loonkost, aanvullende vergoeding SWT, enz.
 • opvolging van hospitalisatieverzekering, groepsverzekering
 • kwartaalaangiftes RSZ (DMFA)
 • jaarlijkse Belcotax-aangifte
 • enz.

More

 • optimaliseren van procedures
 • analyseren van de werking van de personeelsdienst
 • uitwerken van overzichtstabellen en rapporteringstools (Excel)
 • voorbereiden van subsidiedossiers (bijv. educatief verlof, Sociale Maribel, RIZIV)
 • voorbereiden van revisorcontroles, sociale inspectie, enz.
 • (bege)leiden van projecten (bijv. overschakeling naar ander loonpakket)
 • cv-selectie
 • deelname aan selectieproeven als extern jurylid
 • enz.

Laten we afspreken »

Waar ik voor sta:

 • Flexibiliteit
 • Ervaring
 • Onafhankelijkheid
 • Discretie