Payroll & More homepage

Referenties

AZ Sint-Elisabeth - Zottegem

 • dossierbeheer A-Z: opmaak arbeidsovereenkomsten, onthaal nieuwe medewerkers, creatie medewerkers in loonpakket, enz.
 • loonverwerking, berekening wachtvergoedingen
 • berekening verlofrechten, controle vakantiegeld en verrekening vakantieattesten
 • controle premie BBT/BBK, eindejaarspremie, decemberafrekening
 • berekening bruto-netto loonsimulaties en loonkost
 • berekening bedrijfstoeslag en netto SWT
 • rapportering eindeloopbaanmaatregelen: voorbereiding cijfergegevens en input in Finhosta-applicatie
 • schrijven van informatienota's omtrent outplacement, doelgroepverminderingen, SWT
 • ontwerpen van berekenings-, opvolgings- en controletools (in Excel): bruto-netto loonsimulatie, laatste werkdag bij ontslag, bedrijfstoeslag en netto SWT, tijdelijke contracten, ziektes en periode van gewaarborgd loon, tijdskredieten en thematische verloven, enz.
 • berekening en controle lonen n.a.v. invoering IFIC-functieclassificatie
 • begeleiding bij overstap naar ander sociaal secretariaat

AZ Groeninge - Kortrijk

 • dossierbeheer A-Z: opmaak arbeidsovereenkomsten, onthaal nieuwe medewerkers, creatie medewerkers in loonpakket, sociale documenten, aangifte arbeidsongevallen, enz.
 • loonverwerking, controle nettolonen
 • berekening en controle lonen n.a.v. invoering IFIC-functieclassificatie

PC Sint-Amandus - Beernem

 • loonverwerking
 • creatie van nieuwe medewerkers in loonpakket
 • controle vakantiegeld
 • verrekening vakantieattesten
 • DMFA-aangifte
 • kwartaalaangifte Sociale Maribel
 • rapportering eindeloopbaangegevens PVT: voorbereiding cijfergegevens en input in RIZIV-webapplicatie
 • optimalisatie personeelsopvolgingstool
 • geven van opleiding m.b.t. ArnoHR en eindeloopbaanmaatregelen

PC Dr. Guislain - Gent

 • loonverwerking
 • verrekening vakantieattesten
 • berekening verlofrechten
 • controle dossier educatief verlof
 • mobiliteitsenquête
 • DMFA-aangifte
 • Belcotax-aangifte
 • opmaken van stappenplan voor toekomstige DMFA- en Belcotax-aangiftes

Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen - Brugge

 • opvolging subsidies
 • opvolging dossiers SWT
 • loonafsluiting
 • rapportering: afwezigheden, personeelskosten, prognoses, enz.
 • optimalisatie van procedures

Volvo Group Belgium - Oostakker

 • SWT: berekening opzegtermijn, opvolging schorsingen, opmaak opzegbrief en C4-SWT
 • opvolging pensioenfonds: controle berekeningen, administratieve opvolging, statistieken
 • opvolging hospitalisatieverzekering

Stora Enso - Gent

 • loonverwerking: controle tijdsregistratie, verwerking overuren, controle nettolonen, enz.
 • controle verzekeringsborderellen
 • opvolging nieuwe leasewagens
 • statistieken

"Ongelooflijk hoe Jessie zich op een korte tijd kan inwerken in de complexiteit rond payroll en de algemene flow van de personeelsdienst. Uiterst tevreden van en zeker een aanrader!"
(Peter Declercq, Afdelingshoofd Personeelsadministratie, AZ Groeninge)

"Jessie heeft ons gedurende een aantal maanden ondersteuning geboden op vlak van payroll en personeelsadministratie. Zij werkt zeer resultaatsgericht, heeft een mooie en bruikbare expertise in de zorg en is ook in staat om projectmatige opvolging te doen. Zij brengt nieuwe inzichten, stelt werkbare oplossingen voor en stelt zich zeer collegiaal op. Zij betekende voor ons een grote meerwaarde binnen het team."
(Vanessa De Mulder, Directeur Personeel en Organisatie, AZ Sint-Elisabeth)

"Prima ondersteuning en zeer professionele aanpak in kader van Belcotax-aangifte mét voorstel van proactieve aanpak naar toekomst toe, van harte dank Jessie!"
(Jozefien Bauwens, Diensthoofd HR a.i., PC Dr. Guislain)